Listy kandydatów przyjętych do klasy I oraz do Oddziału Przedszkolnego

Listy kandydatów przyjętych do klasy I oraz do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Rodzice.
Poniżej znajdują się listy kandydatów przyjętych do klasy I oraz do Oddziału Przedszkolnego naszej szkoły:

Podstawa prawna: § 11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.Skip to content