POŻEGNANIE

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 czerwca 2019 r. zmarł Pan Andrzej Olejnik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kielnie w latach 1992-2007.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Pan Dyrektor Andrzej Olejnik pozostanie w naszej pamięci jako propagator szkoły ściśle współpracującej ze środowiskiem,
inicjator nauczania integracyjnego w Gminie Szemud oraz organizator wymiany szkolnej Kielno – Szemud – Spytkowice.

 

Cześć Jego Pamięci!