UWAGA! PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – w tym podręczniki do religii

UWAGA! PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – w tym podręczniki do religii

Uczniowie przyszłych klas I, II, IIIIV, V Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum  otrzymają podręczniki i ćwiczenia w szkole. Prosimy nie kupować podręczników z wyjątkiem podręcznika do religii, jeżeli uczeń będzie uczęszczał na te zajęcia.

Pozostali uczniowie zaopatrują się w podręczniki wg poniższego wykazu:

Klasa VI SP

Klasa III GIM

Wykaz podręczników do religii pobierz TUTAJ