Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach uzyskanych przez uczniów z egzaminu ósmoklasisty można odebrać w dniach 31.07.2020 r. – 04.08.2020 r. w godz 8:00-13:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o konieczności założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk.Skip to content