WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W TERMINIE PODSTAWOWYM

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W TERMINIE PODSTAWOWYM

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego oraz lista kandydatów spoza obwodu szkoły przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w gablocie z informacjami dla rodziców znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Wnioski można składać do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00. Wyniki postępowania uzupełniającego zostaną ogłoszone do dnia 31 sierpnia br.

UWAGA!

Dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowały wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kielnie i złożyły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 są przyjęte do oddziału przedszkolnego na kolejny rok szkolny z urzędu.Skip to content