ZEBRANIE – 13 MAJA

Drodzy Rodzice,

13 maja 2015 r. w środę odbędzie się spotkanie z wychowawcami i nauczycielami. Zapraszamy wg harmonogramu:

  • 17.00 – klasy I-III SP;
  • 16.30 -spotkanie rodziców uczniów klas VI wyjeżdżających do Spytkowic w sali 124;
  • 17.30 – klasy IV-VI SP;
  • 18.00 – klasy I-III GIM

Jest to zebranie informujące o wynikach w nauce, przede wszystkim o  przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów. Na spotkaniach z wychowawcami zostaną przedstawione wyniki ankiet dotyczących organizacji pracy szkoły bez dzwonków. Zapraszamy do dyskusji na ten temat na forum klasy.

Ponadto informujemy, że w związku z odbywającą się w szkole ewaluacją zewnętrzną rodzice mają możliwość wyrażenia opinii na temat pracy szkoły. Uczniowie wszystkich klas otrzymali ankiety w wersji papierowej do wypełnienia przez rodziców. Prosimy o przekazanie ich wychowawcom. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał ankiety, może ją wypełnić w wersji elektronicznej. Kod dostępu można otrzymać od wicedyrektora w pokoju 104.

Uczniowie klas V, VI SP i II, III Gimnazjum oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich obydwu szkół będą również wyrażali swoją opinię na temat pracy szkoły.

Zapraszamy do udziału w zebraniu i wyrażania opinii na temat pracy szkoły.Skip to content