Poznajemy siebie poprzez teatr i kulturę

Poznajemy siebie poprzez teatr i kulturę

Udział w zajęciach projektowych „Poznajemy siebie poprzez teatr i kulturę” w klasach I-III w szkole w Kielnie umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, czyli młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie.

Głównym celem moich zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata, w tym niepełnosprawności oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom i etiudom związanych z teatrem chcę pokazać dzieciom, że poprzez wspaniałą zabawę ściągamy maski, wyrażamy siebie i integrujemy się.

   Nauczyciel prowadzący

                                                                                           Monika AngelSkip to content