Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dnia 16 listopada 2017 r. na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • docenianie rozmaitości kultur;
  • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi a także ich samych. Tego dnia w naszej szkole również odbył się uroczysty apel, który przygotowała klasa III a. Uczniowie dowiedzieli się, że różnimy się od siebie, rozwijamy odmienne pasje i jesteśmy dobrzy w różnych inicjatywach, dzięki temu możemy się uzupełniać. Warto podążać za swoimi zainteresowaniami i wspierać to, w czym jesteśmy wyjątkowi. To pozwala nam odczuwać radość z tego, co robimy. A w przyszłości pomoże zdecydować, kim chcemy być. Bardzo ważne jest, byśmy szanując siebie nawzajem, potrafili ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach.

                                                                                                Maja Littwin i Ewa Peliksze

 Skip to content