Aktualności

Aktualności

bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za rok 2019 szkoły zamieszczona jest na stronie BIP Gminy Szemud....