Projekty i programy

To innowacyjny program z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych....

W naszej szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują innowację pedagogiczną, używając w tym roku szkolnym narzędzia Class Dojo. Z tej aplikacji korzysta już 35 milionów nauczycieli,...

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wybiorą w październiku Powstańca, do którego wyślą kartkę z podziękowaniem i życzliwymi słowami pamięci o bohaterskich czynach sprzed 74 lat....

Gratuluję profesjonalnej i rzetelnej pracy nie tylko grupie paniom Golik i Pilackiej, ale również pozostałym uczniom i nauczycielom: pani Ludwice Krause-Oczk, pani Agacie Hejmowskiej, pani Małgorzacie...

Spotkanie mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców, za które mogliśmy zakupić produkty oraz dzięki serdeczności i otwartości na współpracę Pizzerii LA MORENA z...