Projekty i programy

"Badajmy, by lepiej chronić dla przyszłych pokoleń - jezioro w Bożance" Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pt. Badacze Nieznanych...

O projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów...