„Chcę być odkrywcą!”

„Chcę być odkrywcą!”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z asystentami ze swoich klas wezmą udział w innowacji metodycznej „Chcę być odkrywcą”. Głównym celem programu jest zapobieganie pozornej integracji poprzez nawiązanie współpracy uczniów zdrowych i uczniów z niepełnosprawnością.

Będziemy spotykać się w ośmioosobowej grupie i wykonywać zadania o charakterze eksperymentu. Najpierw nauczyciel będzie prezentował doświadczenie, po czym wspólnie z grupą, zostanie ono wyjaśnione metodą problemową. Następnie uczniowie z  niepełnosprawnościami powtórzą zadanie samodzielnie przy swoich stanowiskach pracy. Kolejnym krokiem będzie uzupełnianie wiadomości w kartach pracy stworzonych przez nauczyciela, które podsumowują doświadczenie i utrwalają wiedzę o nim.

Dużą wagę w programie ma rola asystentów – kolegów z klasy. Ich zadaniem będzie pomoc uczniom z niepełnosprawnościami podczas przeprowadzania eksperymentów i monitorowanie czy prawidłowo zostały one zapisane. Pomoc, a nie wyręczanie. Nie będą mogli oni stanowić funkcji doradczej, czy podpowiadać podczas rozwiązywania problemów zadaniowych.

Zwieńczeniem programu będzie prezentacja zdobytych doświadczeń przed innymi kolegami oraz rodzicami, a także wyjazd do Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy w Gdyni.

                                                                                               Jowita Rohde

                                                                                               Patrycja Piotrzkowska

                                                                                               Anna Stępniewska

 

 Skip to content