Czy ptaki maję zęby?

Czy ptaki maję zęby?

Zwierzęta używają różnych sposobów do zdobywania pokarmu:

  • pająki wabią muchy w swoje sieci,
  • wiewiórki zbierają orzechy chwytnymi łapkami.

Ptaki nie wiją pajęczyn ani nie mają rąk, którymi mogłyby przytrzymać pokarm, rozłupać twardą skorupkę, czy podzielić jedzenie na mniejsze części. Niewątpliwie jest to zadanie dla ptasiego dzioba, ale czy wiecie, w  jaki sposób ptaki się nim posługują? Czy używają zębów albo języka? Podczas zajęć uczniowie mieli okazję porównać wiele różnych rodzajów ptasich dziobów. Wzięli udział w zabawie, w czasie której przedmiotami imitującymi ptasie dzioby  próbowali nabrać odpowiedni  pokarm. Zastanawiali  się też, od czego zależy wielkość oraz kształt ptasiego dzioba.

Maja LittwinSkip to content