Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

4-5 stycznia 2016 r.  dla całego Zespołu

5 kwietnia 2016 r. – Szkoła Podstawowa ( dzień sprawdzianu szóstoklasisty)

18, 19, 20 kwietnia 2016 r. – Gimnazjum (dni egzaminu gimnazjalnego)

2 maja 2016 r. dla całego Zespołu

27 maja 2016 r. dla całego ZespołuSkip to content