Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 r. dla całego Zespołu

19, 20, 21 kwietnia 2017 r. – Gimnazjum (dni egzaminu gimnazjalnego)

2,4,5 maja 2017 r. dla całego Zespołu

16 czerwca 2017 r. dla całego ZespołuSkip to content