DOWOZY 2016/2017- WNIOSKI NA BILETY

DOWOZY 2016/2017- WNIOSKI NA BILETY

Osoby  zainteresowane korzystaniem z bezpłatnych dowozów szkolnych proszone są o złożenie odpowiedniego wniosku do dnia 5 września 2016 r. w świetlicy szkolnej.

WNIOSEK DLA DZIECI:
a) których droga z domu do szkoły przekracza:
3 km – przedszkolaki i kl. I-IV SP
4 km – kl. V-VI i gimnazjum (wniosek z Uchwały)

b) zamieszkałych w Kieleńskiej Hucie, Rębiskach, Leśnie, Warznie bez względu na odległość z domu do szkoły oraz dzieciom z Kielna, których odległość z domu do szkoły przekracza 1 km i odbywa się drogą powiatową bądź wojewódzką nie posiadającą chodnika (wniosek z Uchwały)Skip to content