Dowozy szkolne

DOWIEZIEMY – ODWIEZIEMY

Le­piej pójść choćby ka­wałek dobrą drogą, niż zajść da­leko, lecz źle. 

Platon

W NASZEJ GMINIE UCZNIOWIE UPRAWNIENI SĄ DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU AUTOBUSEM Z DOMU DO SZKOŁY

WNIOSEK DO POBRANIA

Numery oraz rozkłady autobusów dowożących uczniów do szkoły

673

637

635

638

UWAGA ZMIANA TRASY

autobus dodatkowy

Szczegółowe informacje na stronie przewoźnika pksgdynia.pl

Skip to content