E-dziennik

Nasza szkoła korzysta z dziennika w formie elektronicznej od 2012 r. Dzięki niemu rodzice mają stały, bezpłatny dostęp do wyników nauczania swoich dzieci, możliwość odczytywania ogłoszeń oraz korespondowania z wychowawcą swojego podopiecznego drogą mailową. Do roku szkolnego 2018/2019 korzystaliśmy z usług dziennika Librus Synergia. W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy współpracę z dziennikiem firmy Vulcan.

 


Do współpracy z firmą Librus Synergia ponownie wróciliśmy w roku szkolnym 2020/2021.
Login i pierwsze hasło do dziennika dla nowych użytkowników jest generowane na początku roku szkolnego.