EGZAMIN – KARTA ROWEROWA

Część teoretyczna zawierająca 25 pytań odbędzie się w środę 13 maja 2015 roku w sali 122 o godz. 14.10.

Do egzaminu teoretycznego przystąpić będą mogły tylko osoby, które do 30 kwietnia 2015 r. dostarczyły arkusz zaliczeń podpisany przez rodziców i wychowawcę.

Egzamin poprawkowyzmiana terminu na 27 maja 2015 roku (środa) w sali 122 o godz. 1410.
Termin lub godzina może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nauczyciela. O wszelkich zmiana uczniowie zostaną poinformowani.

Część praktyczna – termin będzie uzgodniony indywidualnie po zaliczeniu egzaminu teoretycznego.

Do egzaminu praktycznego przystąpić będą mogły tylko osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu.

POWODZENIA!

Regulamin egzaminu na kartę rowerową znajdziesz tutaj 

Aleksandra GolikSkip to content