Egzamin ósmoklasisty 2019-2020

Egzamin ósmoklasisty 2019-2020

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
* Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
** Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
*** Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Egzamin próbny odbędzie się wg następującego harmonogramu:

  • Wtorek 03.12.2019 r. – godz. 9.00
  • Środa 04.12.2019 r. – godz. 9.00
  • Czwartek 05.12.2019 r. –  godz. 9.00

PowodzeniaSkip to content