Historia

DAWNO, DAWNO TEMU

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.
Jest to uczucie, 
które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki…

Albert Einstein

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

HISTORYCZNA SZKOŁA

W kronice szkolnej prowadzonej przez długoletniego kierownika szkoły – pana Piotra Szulca została zawarta informacja na temat pierwszej wzmianki o szkole w Kielnie –
był to rok 1902.

Oto najstarsza zachowana relacja o szkole:

Przybywszy w kwietniu 1945 roku do tutejszej szkoły, zastałem tu kompletną ruiną.
Klasy stały bez ławek i wszelkiego sprzętu, okna bez szyb, a w dachu głębokie wyrwy od granatu
i dziury od kul. 
Wszędzie pełno śmieci, słomy.

21 kwietnia 1945 roku rozpoczęto pracę w pierwszym budynku szkolnym. Mieścił się on w domu, w którym obecnie znajdują się mieszkania dla nauczycieli. Dysponowano wówczas jedynie dwiema salami lekcyjnymi, w których naukę pobierało 120 dzieci nauczanych przez dwóch nauczycieli: Piotra Szulca i jego żonę Helenę.

Rok szkolny 1946/47

Rok szkolny 1948/49

Lata 50. XX wieku

Lata 50. XX wieku

W 1950 roku, w ramach wielkiej akcji elektryfikacyjnej, w szkole zabłysło po raz pierwszy światło.

22 lipca 1964 roku przekazano budynek nowej szkoły, w którym mieściły się 4 sale lekcyjne, pracownia fizyczno-chemiczna, hol przeznaczony na zajęcia gimnastyczne, kancelaria wraz z pokojem nauczycielskim i kuchnia. Wszystko o łącznej kubaturze 1067 m3.

25 października 1964 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia „Bohaterów Westerplatte”. Uroczystość uświetniła obecność Wojska Polskiego i występy młodzieży szkolnej.

13 grudnia 1981 roku w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego przerwano naukę we wszystkich szkołach. Budynek naszej placówki został zajęty przez wojsko. Mieściły się w nim kwatery żołnierzy.

W latach 1992 – 1996 pod kierunkiem dyrektora pana Andrzeja Olejnika, przy dużym wsparciu rodziców i samorządu gminnego w szkole miał miejsce remont oraz rozbudowa placówki.

1 września 1999 roku –  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zaczynają działać jako odrębne placówki.

15 października 2004 roku w uroczystość 40 lecia nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte uczniowie najmłodszych klas po raz pierwszy ślubowali na sztandar szkoły. Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową, która  zdobi ściany naszej szkoły do dziś.

15 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 50 lecia nadania szkole imienia Bohaterów Westerplatte. Czas szybko minął, na szczęście wspomnienia i ludzie, którzy je przekazują pozostali.

PAMIĄTKOWA TABLICA WYKONANA PRZEZ ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY
PANA KRZYSZTOFA

Od początku czerwca 2006 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły o następne piętro. Efekty były bardzo szybko widoczne – już pod koniec 2006 roku postawiono fundamenty i doprowadzono szkołę do stanu surowego.

W roku szkolnym 2007/2008 powołano nowego dyrektora szkoły – panią Joannę Kułagę. Jest dyrektorem do dzisiaj.

Od roku szkolnego 2008/2009 Szkoła Podstawowa funkcjonowała wspólnie z Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Od 2017 roku gimnazja w Polsce zaczęły powoli wygaszać i do naszej szkoły wróciły klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Od 2019 roku Gimnazjum przestało istnieć, a nasza szkoła stała się ponownie Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte.

O CZYM SZEPCZĄ ŹRÓDŁA …

ksiazka

KIEROWNICY I DYREKTORZY NASZEJ SZKOŁY

?     Byczkowski – ?

?     Kolczyk – 1918 – 1925

Franciszek     Kaiser – 1925 – 1926

Edmund Borzyszkowski – 1926 – 1940

Piotr Szulc – 1945 – 1964

Jerzy Okrój – 1964 – 1970

Jerzy Kowalski – 1970 – 1992

Andrzej Olejnik – 1992 – 2007

Joanna Kułaga – od   2007 r.

Skip to content