Informacja

Informacja

Informujemy, że:

Bilans, Rachunek  zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2023 szkoły zamieszczona jest na stronie BIP Gminy Szemud.Skip to content