Informacje o pracy przedszkoli w naszej gminie

Informacje o pracy przedszkoli w naszej gminie

Szanowni Państwo!

Odbyłem spotkania ze wszystkimi dyrektorami szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Dokonaliśmy wnikliwej analizy wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także zapoznałem z ilością zainteresowanych rodziców dotyczącym otwarcia przedszkoli, które w skali Gminy stanowi zaledwie niecałe 2,5%. Po konsultacji z Gminnym Zespołem ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem COVID-19 na terenie Gminy Szemud uznałem, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz o pracowników placówek wszystkie nasze przedszkola i oddziały przedszkolne pozostaną zamknięte.

Zdaję sobie sprawę, że dla części z Państwa to może być spore utrudnienie. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze – ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa jest nadal zbyt duże. W przypadku żłobków i przedszkoli, które w naszej Gminie prowadzą podmioty prywatne, każdy z nich podejmie decyzje autonomicznie. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Decyzję o ponownym uruchomieniu zajęć opiekuńczych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zmieścimy z wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz poinformujemy rodziców.

 

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

 

Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej gminy SzemudSkip to content