Innowacja pedagogiczna – PRZYJACIELE ZWIERZĄT

W okresie od stycznia do grudnia 2015 zaplanowano w Szkole Podstawowej w Kielnie przeprowadzenie innowacji metodyczno – pedagogicznej „Przyjaciele zwierząt”.

Autorami są nauczyciele Mirosława Wilczewska oraz Elżbieta Gasiewicz.

Głównym celami innowacji skierowanej do uczniów są:

  • rozwijanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych,
  • rozwijanie wiedzy i umiejętności społecznych,
  • inicjowanie dziecięcych działań na rzecz dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym.

Na czas trwania innowacji zaplanowano kilka konkursów, spotkania ( z myśliwym i leśniczym), zbiórki karmy dla zwierząt, wyjazd integracyjny oraz edukacja  i angażowanie uczniów z klas 0-III SP na rzecz dokarmiania zwierząt zimą. Docelowo mają być organizowane coroczne zbiórki.

W trakcie przeprowadzonych spotkań zaplanowano przybliżenie uczniom sytuacji zwierząt w lesie oraz potrzebę dokarmiania ich zimą. W tym celu zostało zaplanowane nawiązanie współpracy z Wojskowym Kołem Łowieckim „Łoś” w Gdyni oraz z Nadleśnictwem Gdańskim.

Obecnie zakończył się I i II etap innowacji, w trakcie którego w styczniu i lutym odbyły się:

  • konkurs rodzinny „Ptasia stołówka” – w trakcie którego dzieci wraz z rodzicami przygotowały karmniki dla ptaków. Zwycięzcami zostali uczniowie: Fabian Czerwionka, Patryk Bejer i Oskar Treder. Gratulujemy! Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz medale „Rodzina na medal”.
  • spotkanie z myśliwym z WKŁ w Gdyni- Dzieci z klas Ic i IIb przygotowały przedstawienie pt ”Pamiętajmy o zwierzętach”, które wprowadziło w tematykę spotkania. Pan Marcin Ślusarski (tata uczennicy z klasy Ia), który jest z zamiłowania myśliwym z wieloletnim doświadczeniem, w trakcie spotkania z dziećmi opowiedział o pracy i roli działań myśliwych. Uczniowie poznali zwierzęta, które należy dokarmiać zimą i w jaki sposób oraz chętnie uczestniczyli w quizie tematycznym i pogadance z gościem. Na koniec spotkania pan Marcin przekazał do szkolnej biblioteki książki o tematyce przyrodniczej, co dzieci przyjęły z wielkim entuzjazmem.
  • konkurs klasowy „Zbiórka karmy dla zwierząt” –pierwsza zbiórka odbyła się w styczniu, druga przy okazji ”Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej”, który przypada na 11 lutego. W sumie zebraliśmy: 77 kg marchwi, 40 kg buraków, 150 kg ziemniaków, 23 kg jabłek, 38 kg, kapusty, 115 kg owsa,
    3 kg kukurydzy. Produkty zostały przekazane do WKŁ „Łoś”. W konkursie I miejsce zajęła klasa IIIa (zebrano 91kg!), II miejsce – klasa I c, III miejsce – klasa III b. Gratulujemy!

 

  • indywidualny konkurs plastyczny „Pomagam zwierzętom zimą”. Zwycięzcy to: Oliwia Wenzel – I miejsce, Weronika Niklas – II miejsce, Kornelia Szczukowska – miejsce III. Gratulujemy!

 

Podsumowując dotychczasową akcję należy podkreślić duże zainteresowanie tematem oraz zaangażowanie uczniów i ich rodziców w działania na rzecz współpracy w organizacji pomocy dla zwierzyny leśnej w trudnym okresie zimowym.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za wspaniałe karmniki, które będą służyć głodnym ptakom oraz uczyć dzieci wrażliwości i miłości do świata przyrody!

Dziękujemy Panu Marcinowi Ślusarskiemu za przygotowanie ciekawej prezentacji oraz myśliwym z WKŁ w Gdyni za współpracę przy zbiórce karmy dla zwierzaków w lesie.

Zachęcamy dzieci do dalszej aktywności oraz uczestniczenia w kolejnych etapach innowacji: Przyjaciele zwierząt”, o których będziemy informować.

Mirosłąwa Wilczewska

Elżbieta GasiewiczSkip to content