Innowacja pedagogiczna ,,W świecie kultury orientuję się dobrze”.

Innowacja pedagogiczna ,,W świecie kultury orientuję się dobrze”.

Jest realizowana przez Anettę Wróblewską i Joannę Płotkę i kierowana do uczniów kl. VII i VIII.

Cele:

– pokazanie uczniom powiązań między kulturą a przestrzenią,

– poszerzenie wiedzy z zakresu teatru, poznanie specyfiki zawodu aktora oraz innych osób pracujących w teatrze,

– zdobycie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

– motywowanie do planowania i współorganizowania wyjazdów do instytucji kultury, np. teatru, kina, muzeum,

– zachęcanie   uczniów do samodzielnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej,

– rozwój umiejętności korzystania z informacji (odczytywanie rozkładów jazdy, informacji ze strony internetowej miejskich teatrów i muzeów dotyczących terminów wydarzeń, cen),

– rozwój kompetencji cyfrowych, m.in. umiejętności korzystania z map cyfrowym, korzystanie z aplikacji służących do generowania i skanowania kodów QR, wyznaczania kierunków geograficznych,

– poprawa sprawności językowej uczniów w zakresie pisania, wypowiadania się,

– nauka odpowiedzialności za podjęte działania,

-współpraca w grupie.

 

Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:

– poprzez uczestnictwo w warsztatach aktorskich w sposób kreatywny    zdobędą     wiedzę    o teatrze,

– poznają możliwości, jakie daje Internet,

– będą mieli możliwość poznania zawodu aktora, przeprowadzą rozmowy z osobami pracującymi w teatrze,

– rozwiną kompetencje kulturowe – obejrzą bieżące spektakle teatralne, odwiedzą muzea (np. Muzeum Techniki Wojskowej)

– rozwiną kompetencje cyfrowe – będą wykorzystywać, przetwarzać, analizować i wykorzystywać informacje odczytane z mapy,

– nauczą się orientacji w terenie z wykorzystaniem mapy,

 

Podsumowaniem projektu będzie gra terenowa przeprowadzona w Parku Miejskim w Gdańsku- Osowie.

 

Anetta Wróblewska

Joanna Płotka

 Skip to content