Jak piją rośliny?

Jak piją rośliny?

Woda jest roślinom niezbędna do życia. W deszczowe dni pobierają ją z opadów, a gdy deszczu brakuje, dzięki korzeniom, uruchamiają zapasy ukryte pod powierzchnią ziemi. Jak woda z korzeni dostaje się do najwyższych partii rośliny? Czy woda może płynąć do góry?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się i samodzielnie sprawdzili, na czym polega efekt kapilarny na przykładzie występowania zjawiska transportowania wody od korzeni do liści w roślinach. Dzięki doświadczeniom sprawdzili, dlaczego średnica naczynia ma wpływ na zachowanie cząsteczek wody oraz co wspólnego z fizyką, roślinami i wodą mają chusteczki higieniczne, sznurek i szmatki kuchenne. Na zajęciach  wykonywali eksperymenty z wodą.

Maja Littwin

 Skip to content