Kalendarz roku

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kalendarz pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

** 14 październikaDzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

** 23 – 24 oraz 28-31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna;

** 4, 5 stycznia – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

** 1,2,6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna;

** 25-27 maja 2021 r.egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

W trakcie trwania roku szkolnego możliwe są zmiany w terminach wydarzeń.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami zebrań z Rodzicami również w zakładce PLAN ZEBRAŃ.