Klocki Lego w akcji

Klocki Lego w akcji

Pod koniec maja uczniowie klas siódmych i ósmych podczas lekcji języka polskiego pracowali metodą LEGO-LOGOS ( ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ ). Metodę tę opracował Jarosław Marek Spychała- filozof, dziennikarz i wykładowca akademicki. Polega ona na przedstawieniu poznanych treści za pomocą kloców Lego. Klasy siódme kończyły omawianie „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Ostatnia lekcja dotyczyła sentencji znalezionych w lekturze. Aby ten temat był ciekawy dla uczniów, postanowiłyśmy połączyć zabawę z nauką.

Uczniowie dobrali się w pary. Każda z nich losowała kartkę z fragmentem lektury. Potem musiała przełożyć tekst na konstrukcję z klocków Lego. W ten sposób powstała interpretacja każdej sentencji. Na koniec uczniowie omawiali swoje prace.

Klasy ósme realizowały zadanie w podobny sposób. Uczniowie nie odwoływali się jednak do jednej lektury. Musieli wykazać się znajomością obowiązkowych tekstów egzaminacyjnych. Tworzyli konstrukcje, które były odzwierciedleniem sceny z lektury.

Wszyscy uczniowie wykazali się niebywałą pomysłowością. Byli bardzo zaangażowani. Pracowali w pełnym skupieniu. Ich prace były dowodem na to, że zrozumieli omawiane zagadnienia.

Metoda LEGO-LOGOS była już wcześniej wykorzystana podczas lekcji języka polskiego. Za każdym razem wzbudzała entuzjazm wśród uczniów. Dzięki niej dzieci rozwijają kreatywność, myślenie abstrakcyjne, uczą się też współpracy w grupie.

 

Koordynatorzy:

Aldona Brzezowska-Wanat

Małgorzata Toporek-GoszSkip to content