Komunikat w sprawie przedłużenia do 28 lutego 2023 roku zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym

Komunikat w sprawie przedłużenia do 28 lutego 2023 roku zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia

  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku);
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku);

do 23 lutego 2023 r. obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.

Rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. W pilnych sprawach wymagających kontaktu nauczyciel-rodzic wymagane jest wcześniejsze umówienie spotkania.

Szczegóły

http://drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku); trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku);Skip to content