Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kielnie

ul. Szkolna 4
84-208 KIELNO, woj. pomorskie
e-mail: sekretariat@spkielno.pl
tel. +48 58 676 07 14

Dane do faktury
Nabywca 
Gmina Szemud
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
NIP 5882388864
Odbiorca
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno

Godziny pracy sekretariatu

PRACA SEKRETARIATU 

PRACA SEKRETARIATU W CZASIE WAKACJI

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
9.00-13.00