Lapbooki na języku angielskim

Lapbooki na języku angielskim

Na lekcji języka angielskiego uczniowie klas VI-tych przygotowywali lapbooki z czasów gramatycznych Past Simple i Past Continous. W kreatywny sposób opracowali oba czasy, aby pokazać kontrast pomiędzy nimi i usystematyzować wiedzę z tego zakresu.
Paulina Karwowska-Dawid


Skip to content