LEKCJA HISTORII – GRA „MIŚ WOJTEK”

LEKCJA HISTORII – GRA „MIŚ WOJTEK”

25 maja 2018 roku odwiedził naszą szkołę przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej p. Barbara Męczykowska, która przeprowadziła zajęcia z planszową grą edukacyjną „Miś Wojtek”. Udział w warsztatch wzięły klasy I-III oraz V SP. Każdą rozgrywkę poprzedzało wprowadzenie historyczne oraz omówienie zasad.

Gra „Miś Wojtek” odwołuje się do realiów II wojny światowej, ukazuje dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji.

W 1941 r. Niemcy nieoczekiwanie napadły na Związek Sowiecki. Wtedy Józef Stalin wyraził zgodę, aby z wywiezionych i osadzonych w obozach pracy Polaków utworzyć polskie wojsko. Po pogorszeniu się stosunków polsko-sowieckich w marcu 1942 r. polscy żołnierze i cywile pod wodzą gen. Władysława Andersa opuścili ZSRS, aby wesprzeć siły brytyjskie w walce z Niemcami.

W drodze do Iranu wyniszczeni i wygłodzeni uciekinierzy ze Związku Sowieckiego kupili od przygodnie napotkanego chłopca małego niedźwiadka. Nadali mu imię Wojtek i wcielili do polskiej armii. Wojtek przeszedł z żołnierzami cały szlak bojowy. Dzielił ich dole i niedole, radości i smutki, dając im wiele okazji do uśmiechu i pomagając w potrzebie. Pilnował wyposażenia, a w czasie słynnej bitwy o Monte Cassino donosił żołnierzom amunicję.

W grze, podążając szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, uczniowie zbierali pamiątki związane z losami żołnierzy i ich słynnego niedźwiedzia, Wojtka. Kto zebrał najlepszy zbiór pamiątek, zwyciężał.

 

Aleksandra Golik, Danuta Miotke