Lista kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Lista kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 158 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 6/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnie z dnia 30.04.2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Bojke Martyna
 2. Byczkowski Jakub
 3. Chyła Lena
 4. Cyman Igor
 5. Czoska Patrycja
 6. Drawc Martyna
 7. Dunst Zofia
 8. Foigt Victoria
 9. Fleming Adam
 10. Formella Adam
 11. Formella Weronika
 12. Gawin Julia
 13. Hallmann Dorota
 14. Hermańska Julia
 15. Lademan Lena
 16. Lewna Ludwik
 17. Libon Gracjan
 18. Machalińska Martyna
 19. Malotka Dominik
 20. Oczk Agata
 21. Oleszczuk Cezary
 22. Potrykus Natalia
 23. Pranczke Vanessa
 24. Reich-Leyk Alan
 25. Robakowski Tymon
 26. Sancewicz Maksymilian
 27. Slas Kamil
 28. Smuda Marcel
 29. Stobba Robert
 30. Stubba Marcel
 31. Szkudlarska Maria
 32. Szmyt Nikodem
 33. Szutenberg Pola
 34. Wójcik Maciej

nie przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Liboń Brajan

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym wg nazwiska kandydatów. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 10 pkt.

Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.04.2020 r.


Na podstawie art. 158 ust. 3  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 6/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 30.04.2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjęła na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów :

1. Bulczak Olivia
2. Halmann Arkadiusz
3. Hewelt Marcelina
4. Jarząbek Lilianna
5. Kasicka Dominika
6. Klein Tadeusz
7. Meyer Kajetan
8. Reich Lena
9. Szydłowski Jakub

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym wg nazwiska kandydatów. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 3 pkt.

Data podania do publicznej wiadomości listy: 30.04.2020 r.

Bernadeta Apostel – Przewodnicząca Komisji RekrutacyjnejSkip to content