„MOJE ZDROWIE” PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ Z ELEMENTAMI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZDROWEGO ODŻYWIANIA

„MOJE ZDROWIE” PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ Z ELEMENTAMI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Zdrowie – Zdrowie to dynamiczny proces, w którym dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań, oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych w najkorzystniejszych warunkach. Zdrowie to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać równowagę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska.

PROMOCJA

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. (Na podstawie: Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia, Ottawa, 21 listopada1986).

Promocja zdrowia jest złożonym procesem, który zmierza m.in. do możliwie pełnej kontroli nad uwarunkowaniami dobrostanu bio-psycho-fizycznego (Karski 2003). Ujawnienie praw biologicznych i społecznych, które decydują o zdrowiu, nakazuje podjęcie działań ukierunkowanych na promocję zachowań sprzyjających zdrowiu i prewencję czynników ryzyka chorób w ramach zdrowia publicznego.

Celem promocji zdrowia jest pomnażanie rezerw i potencjału zdrowotnego ludzi.

Głównym cele programu „MOJE ZDROWIE” jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz stwarzanie warunków do nabywania nawyków zdrowotnych i stosowania ich w codziennym życiu.

Program ma być pomocą we wdrażaniu prawidłowych postaw, zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Bloki tematyczne:

I. ZASADY ZDROWEGO I RACJONALNEGO ODŻYWIANIA

II. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO SPOSÓB NA ZDROWI

 

Program autorski pani Joanny Kolasińskiej dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej oraz dla klas I-III Gimnazjum

W ramach realizacji programu na początku roku szkolnego 2015/2016 odbył się wyjazd uczennic z Gimnazjum do Jastrzębiej Góry.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjazdu w formie krótkiego filmuSkip to content