Nowy termin egzaminu ósmoklasisty

Nowy termin egzaminu ósmoklasisty


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty


język polski –
16 czerwca 2020 r.
(wtorek) – 9:00

matematyka –
17 czerwca 2020 r.
(środa) – 9:00

język obcy nowożytny –
18 czerwca 2020 r.
(czwartek) – godz. 9:00


Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji egzaminu zostaną przekazane w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.


Wyniki próbnych egzaminów ósmoklasisty, który odbył się 30.03, 31.03 i 01.04 zostaną przekazane do wiadomości rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika Vulcan do końca kwietnia 2020 roku.

 

Zdjęcie wyróżniające pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020Skip to content