Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ALFIK MATEMATYCZNY”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „ALFIK MATEMATYCZNY”

ALFIK MATEMATYCZNY edycja XXI odbędzie się w środę 25 listopada 2015 r. o godzinie 13.30

Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużamy do 10.11.2015 r.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.

Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uzdolnionych matematycznie uczniów z klas II-VI SP oraz I-III GIM !

Anna Mischka
Barbara PilackaSkip to content