Plan zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

  • 9 września 2020 r. – wybór trójek klasowych oraz przedstawicieli do szkolnej rady rodziców, informacje ogólne o organizacji roku szkolnego 
  • 18 listopada 2020 r. – drzwi otwarte szkoły, informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu.  
  • 20 stycznia 2021 r. – informacje dotyczące ocen proponowanych w I półroczu.  
  • 9 czerwca 2021 r. – informacje dotyczące ocen proponowanych końcoworocznych 

 W razie konieczności, w szczególności pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, zebrania czy konsultacje dla rodziców mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej.