Plan zebrań i konsultacji

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

 

  • 7 września 2022 r. – spotkanie organizacyjne, zatwierdzenie planu wychowawczego klasy, wybór rad klasowych i przedstawicieli do szkolnej rady rodziców, spotkanie rady rodziców, 
  • 29 marca 2023 r. – drzwi otwarte szkoły, informacja na temat postępów w nauce i zachowaniu, 
  • dodatkowe terminy zebrań klasowych – w miarę potrzeb ustala wychowawca z rodzicami, 
  • godziny konsultacji dla uczniów i rodziców zawiera odrębny harmonogram. 

 W razie konieczności, w szczególności pogorszenia sytuacji epidemicznej, zebrania czy konsultacje dla rodziców mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej.

Skip to content