Plan zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

8-9 września 2021 r.wybór trójek klasowych oraz przedstawicieli do szkolnej rady rodziców, informacje ogólne o organizacji roku szkolnego, zatwierdzenie programu wychowawczego klasy;

17 listopada 2021 r.drzwi otwarte szkoły, informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu;

19 stycznia 2022 r.informacje dotyczące ocen proponowanych w I półroczu;

6 kwietnia 2022 r.  – drzwi otwarte szkoły, informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu;

8 czerwca 2022 r.informacje dotyczące ocen proponowanych końcoworocznych. 

 W razie konieczności, w szczególności pogorszenia sytuacji epidemicznej, zebrania czy konsultacje dla rodziców mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej.