Podręczniki i ćwiczenia dla klas IV, V SP, I, II GIM

Podręczniki i ćwiczenia dla klas IV, V SP, I, II GIM

Szanowni Rodzice,

z przyczyn leżących po stronie wydawnictwa dostawa podręczników dla klas  V i II gimnazjum oraz ćwiczeń dla klas IV i I gimnazjum jest opóźniona i będzie zrealizowana około 29 września 2016 r. Za powstałe nieudogodnienia przepraszamy, jednak nie mamy na nie żadnego wpływu. Jednocześnie uspokajamy, że nauczyciele wiedzą o zaistniałej sytuacji i lekcje odbywają się w oparciu o przygotowane przez nauczyciela materiały.

Biblioteka szkolna udostępni podręczniki uczniom niezwłocznie po otrzymaniu ich przez wydawnictwo.

Książki zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej przeznaczone są do użytku przez 3 lata szkolne, dlatego ważna jest dbałość o dobry stan książek.Wszystkie dzieci korzystające z podręczników szkolnych mają obowiązek ich obłożenia!Skip to content