Podsumowanie innowacji Przyjaciele zwierząt

Podsumowanie innowacji Przyjaciele zwierząt

Program innowacyjny z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej
dla pierwszego etapu edukacyjnego
(styczeń 2015– luty 2016)

 

W okresie od stycznia 2015 r. do lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Kielnie przeprowadzono innowację z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej dla pierwszego etapu edukacyjnego „Przyjaciele zwierząt”, której autorami były Mirosława Wilczewska oraz Elżbieta Gasiewicz – nauczyciele SP.

Głównym celami innowacji skierowanej do uczniów były:

 • rozwijanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności społecznych,
 • inicjowanie dziecięcych działań na rzecz dokarmiania zwierząt leśnych
  w okresie zimowym.

W celu przybliżenia uczniom sytuacji zwierząt w lesie oraz potrzebę dokarmiania ich zimą, nawiązano współpracę z Wojskowym Kołem Łowieckim „Łoś” w Gdyni oraz z Nadleśnictwem Gdańskim.

W trakcie I i II etapu innowacji – w styczniu i lutym 2015 odbyły się:

 • konkurs rodzinny „Ptasia stołówka” – w trakcie którego dzieci wraz z rodzicami przygotowały karmniki dla ptaków;
 • spotkanie z myśliwym z WKŁ w Gdyni – dzieci z klas Ic i IIb przygotowały przedstawienie pt ”Pamiętajmy o zwierzętach”, które wprowadziło w tematykę spotkania. Myśliwy opowiedział o pracy i roli działań myśliwych, uczniowie poznali zwierzęta, które należy dokarmiać zimą i w jaki sposób to robić. Chętnie uczestniczyli w quizie tematycznym i pogadance. Na koniec spotkania gość przekazał do szkolnej biblioteki książki o tematyce przyrodniczej, co dzieci przyjęły z wielkim entuzjazmem;
 • konkurs klasowy „Zbiórka karmy dla zwierząt” – Produkty zostały przekazane do WKŁ „Łoś”;
 • indywidualny konkurs plastyczny „Pomagam zwierzętom zimą”.

W trakcie III i IV etapu – w październiku i grudniu 2015r. oraz lutym 2016r. odbyły się:

 • wycieczka klas IIIb oraz IIc do Leśnego Ogrodu Botanicznego
  w Marszewie, którą zasponsorowali myśliwi z WKŁ „Łoś”;
 • konkurs wiedzy dla klas I –III SP „Przyjaciele zwierząt”;
 • spotkanie z leśniczym ‘Gwiazdka dla zwierząt” – dzieci z klasy IIIb SP zaprezentowały przedstawienie w j. kaszubskim „Stary Rok, Nowy Rok” oraz wręczyły gościowi własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, na której była przedstawiona scenka ze zwierzętami posilającymi się przy paśniku. Leśniczy przyjął przyniesioną przez dzieci karmę dla zwierząt: marchew, ziemniaki, jabłka i owies. Uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali nagrody;
 • konkurs plastyczny „Przygoda z przyrodą” zorganizowany przez Okręgową Komisję Łowiecką w Gdańsku- laureatką konkursu została Zuzia Piotrzkowska z klasy IIc SP;
 • zbiórka karmy dla zwierząt leśnych, która zapoczątkowała coroczne akcje z okazji Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, który przypada na 11 lutego.

Podsumowując przebieg innowacji należy podkreślić duże zainteresowanie tematem oraz zaangażowanie uczniów i ich rodziców w działania na rzecz współpracy w organizacji pomocy dla zwierzyny leśnej w trudnym okresie zimowym.

 

Mirosława Wilczewska
Elżbieta GasiewiczSkip to content