Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Każdy sam dla siebie jest zagadką i takąż zagadką jest dla drugiego człowieka.

Antoni Kępiński

DZIAŁANIA PEDAGOGA

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Po siedmiu latach pracy w trójmiejskich szkołach „zadomowiłam” się na dobre w Szkole Podstawowej w Kielnie. Mój cel pracy jest jasny – niesienie pomocy, wsparcia oraz zrozumienia każdemu, kto boryka się z różnymi problemami, trudnościami, bądź szuka motywacji i dąży do samorealizacji. Jako pedagog szkolny zawsze staram się być partnerem, głosem doradczym oraz motorem napędowym do działania dla uczniów, którzy zdecydują się zwrócić do mnie z prośbą o pomoc. Nie rozwiązuję problemów, nie udzielam gotowych odpowiedzi, nie narzucam określonych koncepcji. Staram się przede wszystkim wspierać w samodzielnym dążeniu do rozwiązywania konfliktów, czy też różnego rodzaju trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Każdy bowiem jest indywidualną jednostką, na którą nie ma ustalonej odgórnie instrukcji. Jestem otwarta na współpracę z rodzicami i nauczycielami, bo wiem, że sukces ich dzieci i podopiecznych jest efektem wspólnych działań i wzajemnego zrozumienia. Cel mamy przecież ten sam – stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

Zapraszam do współpracy!

Możesz zwrócić się do mnie, gdy:

 1. potrzebujesz pomocy,
 2. czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 3. nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 4. masz jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 5. masz trudności rodzinne, znajdujesz się w ciężkiej sytuacji materialnej,
 6. chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób,
 7. chcesz podzielić się swoimi radościami i sukcesami,
 8. masz ciekawe pomysły, o których chcesz opowiedzieć,
 9. po prostu chcesz porozmawiać.

 

Wasz pedagog

 

DZIAŁANIA PSYCHOLOGA

„Wykonując czynności zawodowe, psycholog zawsze dąży do tego, żeby kontakt z nim był pomocny dla drugiego człowieka czy grupy osób. Psycholog z racji swojego  zawodu  poczuwa się do udzielania pomocy psychologicznej w każdych okolicznościach, gdy zachodzi taka potrzeba.”

art.1 Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa

Rola i zadania psychologa w szkole to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym –  indywidualnych i grupowych dla uczniów;
 • prowadzenie konsultacji i spotkań  dla rodziców;
 • prowadzenie mediacji uczeń-rodzic-nauczyciel;
 • diagnoza psychologiczna uczniów w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i osobowościowego.

Zajęcia, które prowadzę na terenie szkoły:

 • zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci;
 • indywidualna terapia psychologiczna;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne w zależności od potrzeb.

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Grupa wsparcia pozwala na wymianę informacji i doświadczeń wśród osób będących w podobnej sytuacji życiowej. Daje poczucie, że nie jesteśmy sami z naszym problemem. Gwarantuje swoim członkom poczucie więzi, daje oparcie emocjonalne. Dzięki możliwości dzielenia się stwarza warunki do wyładowania emocji, możliwości konfrontacji i szukania przyczyn problemów. Pozostawanie w pewnego rodzaju wspólnocie z osobami mającymi podobne doświadczenia wytwarza poczucie solidarności
i bezpieczeństwa, obniża poziom niepokoju.

Mam nadzieję, że wspólne spotkania w miłej atmosferze pozwolą na stworzenie przestrzeni, w której Państwo jako rodzice będziecie czuli się komfortowo i swobodnie, która da Państwu możliwość dzielenia się i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i spędzania przyjemnie czasu.

Psycholog szkolny

 

Przydatne linki:

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

http://www.ortofrajda.pl

http://dzielnicarodzica.pl/

http://dobryrodzic.fdn.pl/

http://adhd.org.pl/

http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/twoj.html

http://www.dzieciniepelnosprawne.pl/

Każdy jest genialny, ale jeśli oceniasz rybę pod względem jej umiejętności wspinania się na drzewo,
będzie wiodła całe życie, 
wierząc, że jest głupia.

Albert Einstein

Drodzy Uczniowie,

oto dla Was przydatne linki. Poczytajcie, skorzystajcie:

 

Zawsze możecie liczyć na pomoc pedagoga, psychologa szkolnego oraz wszystkich nauczycieli :)

Skip to content