Praca wolantariatu w roku szkolnym 2022/2023

Praca wolantariatu w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Kielnie aktywnie uczestniczył w licznych inicjatywach społecznych, dążąc do poprawy warunków życia osób potrzebujących oraz wspierając lokalne społeczności. Oto główne działania klubu: Światełko dla Hospicjum, Kiermasz Świąteczny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei.

Klub aktywnie wspierał organizację imprez szkolnych oraz angażował się w prace porządkowe na terenie placówki szkolnej. Ponadto, podejmowano działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oferowano pomoc w miarę potrzeb i możliwości.

Członkowie klubu spędzali czas z dziećmi z Domu dla Dzieci w Suchym Dworze, organizowali zbiórki chemii i bielizny dla dzieci z Domu dla Dzieci w Rumi oraz pomagali w działaniach profilaktycznych psychologa szkolnego.

Wolontariusze angażowali się także w socjalizowanie zwierząt, organizowali zbiórki na rzecz schroniska PROMYK oraz brali udział w wolontariacie w szlachetnapaczka.pl. Dodatkowo, tworzyli plakat promujący zdrowie o nazwie „Wolontariat dla każdego” dla Szpitala Wejherowo.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu miały na celu nie tylko integrację uczniów, ale również kształtowanie postaw altruizmu i odpowiedzialności społecznej, wspierając różnorodne inicjatywy społeczne i przyczyniając się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności oraz osób potrzebującycSkip to content