Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Powiat Wejherowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów pod adresem https://www.pfron.org.pl/ po wybraniu zakładki O Funduszu,
a następnie kolejno zakładek Programy i zadania PFRON => Programy realizowane obecnie
=> Mieszkanie dla absolwenta.

 

plakat S-A-MSkip to content