Projekt Edukacji Morskiej „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

Projekt Edukacji Morskiej „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

 „ Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską”.

 

Obcowanie z ludźmi jest równie wielką sztuką jak obcowanie ze statkami.

I ludzie, i statki żyją w niestałym żywiole, podlegają subtelnym i potężnym wpływom.

I pragną, aby raczej zrozumieć ich zasługi, niż się poznać na błędach.

                                                                                                                                        Joseph Conrad

 

   Województwo pomorskie, z racji swojego geograficznego położenia i tradycji, nieodłącznie związane jest z wodą: zarówno z morzem, jak i bogatym układem wód śródlądowych. Pomorze to Gdańsk – odwieczne polskie okno na świat, Gdynia – miasto wyrosłe z morza i marzeń, Wybrzeże Słowińskie – unikatowy na skalę europejską ekosystem obejmujący różnorodne formy brzegowe, bogactwo roślinności i ukształtowania terenu, Pojezierze Kaszubskie – nieustępujące urokiem najbardziej znanym pojezierzom Polski i Europy. Pomorze to także Pętla Żuławska – ujście Wisły, królowej polskich rzek. Bogactwo pomorskiej przyrody silnie wpływa na kulturową tożsamość mieszkańców naszego regionu i nie może pozostać bez wpływu na kierunek rozwoju województwa.

    Obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed województwem pomorskim jest wykreowanie nowego programu edukacji morskiej skierowanej do uczniów szkół podstawowych, który powinien w perspektywie kilkunastu lat przywrócić w społeczeństwie świadomość znaczenia gospodarki wodnej dla zrównoważonego rozwoju województwa.

   Takim programem jest projekt edukacyjny: „ Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, realizowany pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, to propozycja skierowana do pomorskich szkół podstawowych.

    Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jest realizowane w partnerstwie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną. Projekt realizowany jest  przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014, a objętych nim zostało ponad 10 tys. uczniów z klas piątych z minimum 250 szkół podstawowych z obszaru województwa pomorskiego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas V-tych szkoły podstawowej, do którego przystąpili uczniowie szczególnie uzdolnieni –zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych– jak i również dzieci, które napotykają na różnego typu bariery, w ramach wyrównywania szans.

     W naszej szkole w roku ubiegłym 2 grupy 8 – osobowe zostały zwycięzcami tego konkursu.  Uczniowie odpowiednio zajęli  3 i 5 miejsce w województwie na 60 nagrodzonych projektów. Opiekunem grup był nauczyciel pan Waldemar Kozakow.

W ubiegłym roku szkolnym do konkursu zgłoszonych zostało 386 prac uczniowskich grup projektowych.

      Uczniowie klasy V z wielkim zaangażowaniem pracowali w ramach projektu. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu edukacji morskiej, wykorzystali wiedzę już zdobytą i powiązali ją z praktyką. Obie grupy uczniów: 1 i 2 wzięły udział w obozie żeglarskim organizowanym przez Fundację „NAWIGARE” Mateusza Kusznierewicza. Obóz był nagrodą w konkursie małych projektów i był całkowicie bezpłatny dla uczniów ( a jego wartość to około 23 tysiące złotych). Turnus  trwał 8 dni, z czego 4 dni to zajęcia stacjonarne z zakwaterowaniem w ośrodku – marinie – a 4 dni to rejs z zakwaterowaniem na łódkach. Uczniowie pływali po Zatoce Gdańskiej.
Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej oraz żeglarstwa, odwołują się tym samym do bogatej tradycji morskiej w regionie. W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Przez cały rok szkolny uczniowie klas piątych  pod opieką nauczyciela zgłębiają wybrane zagadnienia dotyczące tematyki morskiej, gromadzą i szeregują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie. W ten sposób powstają strony internetowe, prezentacje multimedialne, a także gazety czy przedstawienia teatralne . W ramach projektu przeprowadzone są dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczniowie uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, które są dopełnieniem zajęć pozalekcyjnych. Czeka ich także wyjazdowy edukacyjno-żeglarski piknik naukowy.

     Integralną częścią projektu jest szkolenie nauczycieli z teorii i praktyki żeglarstwa, służące zdobyciu wiedzy niezbędnej do pracy z młodzieżą.

                                                                                                                                                  Waldemar Kozakow

 

 Skip to content