Przedstawienie ,,Świnioapas”- podsumowanie zajęć organizowanych w ramach projektu 3.2.1. Start

Przedstawienie ,,Świnioapas”- podsumowanie zajęć organizowanych w ramach projektu 3.2.1. Start

Zajęcia rozwijające „Poznajemy siebie poprzez teatr i kulturę” odbywały się od lutego 2017 roku. Realizowane były w ramach projektu „3.2.1.START”. Wzięło w nich udział  ośmioro uczniów Gimnazjum w Kielnie.

Podsumowaniem  pracy uczniów i sprawdzeniem ich umiejętności było przygotowanie  inscenizacji baśni  pt. „Świniopas” H. Ch. Andersena.

Uczestnicy projektu najpierw czytali tekst z uwzględnieniem płynności, wyrazistości, intonacji i interpunkcji. Potem napisali scenariusz. Po przydzieleniu ról odbywały się tzw. próby stolikowe. Uczniowie pracowali  później nad interpretacją głosową tekstu, nad ruchem scenicznym. W celu poprawy gry aktorskiej wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe i dykcyjne. Na koniec przygotowali elementy scenografii. Zadbali też o odpowiednie kostiumy.

Przygotowane przedstawienie przeznaczone było dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy zajęć teatralnych zostali przez nich nagrodzenie gromkimi brawami.

W ramach zajęć gimnazjaliści przypomnieli sobie historię teatru, poznali różne formy teatru, dowiedzieli się, na czym polega sztuka dubbingu.

Uczniowie, przygotowując przedstawienie,  uczyli się współpracy i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Wykazali się dużym zaangażowaniem, rozwijali swe zainteresowania, stali się odważniejsi i bardziej twórczy. Biorąc udział w zajęciach wyjazdowych, uczestniczyli też w życiu kulturalnym , uczyli się aktywnego odbioru sztuki. Ze wszystkich zadań uczniowie wywiązali się znakomicie.

 

Opiekun grypy gimnazjalnej Aldona Brzezowska- WanatSkip to content