Przychody i wydatki poniesione przez Radę Rodziców

Przychody i wydatki poniesione przez Radę Rodziców

Zbiorcze wydatki poniesione przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

 • Nagrody dla uczniów w konkursach – 4015,05 zł
 • Organizacja Świąt i spotkań w szkole – 970,96 zł
 • Wydatki poniesione w związku z Kiermaszem Świątecznym – 578,16 zł
 • Żywa lekcja Historii – 1488,00 zł
 • Dofinansowanie wycieczki dla ucznia – 50,00 zł
 • Fundusze związane z przyjazdem wolontariuszy AIESEC – 1300 zł
 • Opłaty i prowizje bankowe – 71,89 zł

 

                                                                          Razem wydatki: 8.474,06      

 

Przychody uzyskane w roku szkolnym 2017/2018

 • Wpłaty na rzecz Rady Rodziców gotówkowe i przelewy – 2765,00 zł
 • Organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – 8970,51 zł
 • Zwrot niewykorzystanej gotówki – 204,16 zł
 • Zbiórka makulatury – 552,00 zł

 

                                                                            Razem przychody:       12.491,67 zł

 


Stan kasy na dzień 28.09.2018 konto 8.262,49 zł + gotówka 1.841,42 zł = 10.103,91 zł

Stan kasy na dzień 11.06.2019 konto 12.820,15 zł +gotówka 1.301,37 =   14.121,52Skip to content