Rada Rodziców przy ZS Kielno – sprawozdanie za rok 2015/2016

Rada Rodziców przy ZS Kielno – sprawozdanie za rok 2015/2016

Drodzy Rodzice ZS w Kielnie.

Prosimy Państwa bardzo serdecznie o wpłaty na Radę Rodziców. Jest to jedyna forma wsparcia finansowego szkoły w rzeczach ( np. wszelkie nagrody dla dzieci ), na które nie uzyska ona funduszy z gminy.

Sugerowana kwota to 50 zł na rodzinę.

Wpłat można dokonywać poprzez Konto bankowe RR :  

 

92 8351 0003 0036 4997 2000 0010

Jak również:

 • W sekretariacie szkoły;
 • U przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców;
 • Na zebraniach szkolnych – przy stolikach Rady Rodziców.

 

Ubiegły rok szkolny (2015/2016) przedstawia się następująco :

Przychody Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 :

 • Z dobrowolnych wpłat/składek na Radę Rodziców – 5.470,- zł
 • Przychód z kiermaszu świątecznego (grudzień 2015) – 10.333,10 zł
 • Darowizny na Radę Rodziców od sponsorów -1.650,-zł

Razem przychody  : 17.453,10 zł

Wydatki z funduszy zebranych na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 :

 1. Konkursy, nagrody, dofinansowania dla dzieci – 3.340,- zł
 2. Organizacja kiermaszu świątecznego grudzień 2015- 1.468,- zł
 3. Organizacja Dnia Rodziny maj 2016- 1.653,- zł
 4. Organizacja Koncertu „Przeboje Mistrzów Muzyki”- 650,- zł
 5. Organizacja Balu Karnawałowego 2016- 276,- zł
 6. Pianino – 1 sztuka – 3.800,- zł
 7. Rzutniki i ekrany – po 2 sztuki – 4.268,- zł
 8. Sprzęt sportowy- 1.500,- zł
 9. Kwiaty- 410,- zł

Razem wydatki :   17.365,- zł

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji ( np. poprzez kontakt z przedstawicielami klasowymi)  – na co chcielibyście przeznaczyć zebrane fundusze oraz co należy usprawnić/ zmienić w naszej szkole. Wszystkie uwagi, propozycje, pomysły na pewno przekażemy na Radzie Rodziców i przedyskutujemy. Zapraszamy także chętnych do udziału w zebraniach Rady Rodziców, które odbywają się zawsze ok.godz.19-stej po zebraniach szkolnych klasowych.

Justyna Węglewska

przewodnicząca RRSkip to content