Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KIELNIE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący Rady Rodziców: Michał Dobrowolski
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Jagoda Szmyt
Skarbnik Rady Rodziców: Joanna Rusiecka

Prezydium:

1. Emilia Modzelewska
2. Zuzanna Dobrowolska

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców:

nr konta bankowego

92 8351 0003 0036 4997 2000 0010

Rada Rodziców zaprasza rodziców na spotkania Rady Rodziców, które odbędą się wg  poniższego harmonogramu – rok szkolny 2022/2023:

  1. 12-10-2022
  2. 09-11-2022
  3. 14-12-2022
  4. 11-01-2023
  5. 08-02-2023
  6. 08-03-2o23
  7. 12-04-2o23
  8. 10-05-2023
  9. 14-06-2023

Rada Rodziców, dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kielnie serdecznie zapraszają dzieciwraz z rodzicami na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 31 maja 2023r. w godzinach......

W bieżącym roku szkolnym klasa 6a wzięła udział w konkursie organizowanym przez Radę Rodziców. Zadanie polegało na tym, by dostarczyć do świetlicy jak najwięcej kartek,......

Skip to content