Realizacja projektu „Rycerze Neptuna”

Realizacja projektu „Rycerze Neptuna”

W roku szkolnym 2020/21 z inicjatywy pani Świętosławy Głodkowskiej-Topolewskiej w klasach 0-3 przeprowadzono autorski projekt czytelniczo-ekologiczny pt. „Rycerze Neptuna”. Projekt polegał na przeczytaniu uczniom baśni, która oprócz ukazania walki dobra ze złem, porusza współczesne problemy ekologiczne – bezmyślną, nastawioną na szybki zysk eksploatację natury i jej konsekwencje dla człowieka.

Celem projektu było zarówno zachęcenie dzieci do czytania, pobudzenie za pomocą słuchania ich kreatywności i koncentracji, jak i budowanie właściwej postawy związanej z ekologią i ochroną środowiska. Inicjatorka projektu głośno czytała baśń najmłodszym uczniom w czasie zajęć lekcyjnych. Projekt zakończył się konkursem na ilustrację wybranego fragmentu. Z dziesiątek zebranych prac, jury, w którego skład wchodziła również autorka baśni, wyłoniło zwycięzców. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i ukazał ich zaangażowanie w aktywne słuchanie oraz skupienie, gdyż wiele prac przedstawiało bardzo szczegółowe sceny z książki. Wybrane rysunki zostały nagrodzone i wzięte pod uwagę w planach nad publikacją książki w formie on-line.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która zawiera prace konkursowe.

 Skip to content