Konkurs ofert na prowadzenie stołówki

Konkurs ofert na prowadzenie stołówki

Zapraszamy do składania ofert kandydatów chętnych na prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie  z możliwością przygotowania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza terenem szkoły wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia.


Regulamin konkursu

Załącznik do wypełnienia – formularz oferty 

Załącznik do wypełnienia – opis doświadczenia oferenta