REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice,
rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 trwa od 17 lutego do 20 marca br.  i następuje po złożeniu w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie dziecka lub karty zgłoszenia dziecka.

UCHWAŁA NR XV/176/2019 RADY GMINY SZEMUD w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud – pobierz TUTAJ
Zarządzenia Wójta Gminy Szemud dotyczące:
〉 terminów postępowania rekrutacyjnego – pobierz TUTAJ
〉 wzoru wniosku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz TUTAJ
Wniosek do pobrania ⇒ TUTAJ 

UCHWAŁA NR XXIX/378/2017 RADY GMINY SZEMUD w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej – pobierz TUTAJ
  1. Wniosek do pobrania [dziecko spoza obwodu] ⇒ TUTAJ 
  2. Wniosek do pobrania [ dziecko z obwodu] ⇒ TUTAJ
  3. Karta zgłoszenia do pobrania [ klasy 2-8 ] ⇒ TUTAJ


Skip to content